We willen onze verantwoordelijkheid opnemen om het evangelie handen en voeten te geven met woorden en daden. Daarom ondersteunen we verschillende projecten wereldwijd. Bij gelegenheid houden we een aparte collecte voor andere sociale noodprojecten. We ondersteunen ook individuele personen die betrokken zijn bij een christelijke project.

Enkele van onze sponsorprojecten:

DAKLOZEN BRUSSEL – TABITA VZW
Tabita staat voor “HELPEN”.
André en Jeannine Vandeput – Weyckmans, de oprichters en bezielers van Tabita vzw, zetten zich dagelijks in voor daklozen en hulpbehoevenden. Samen met een aantal vrijwilligers zorgen zij wekelijks voor voedselbedeling en andere dringende hulp aan armen en zieken, vooral in de Brusselse regio.

Verdeling voedselpakketten, kleren & speelgoed:
elke dinsdag & donderdag van 15h tot 17h30 Bergensesteenweg 700 BXL 1070
Verdeling soep, boterhammen & koffie:
Elke zaterdag van 18h tot 19h30
Zuidstation BXL

STAPSTEEN
StapSteen is een christelijk welzijns- en vormingscentrum
StapSteen, een steen in een rivierbedding, een steunpunt onderweg.

StapSteen bestaat uit mensen met passie, professionelen en vrijwilligers, die deze stapsteen willen zijn voor de gezinnen die we ontmoeten.


SCHOOL MET DE BIJBEL in de Springplank in Aarschot