<>

Pinksteren

 

Joël 2:28
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien.
De uitstorting van de heilige Geest lijkt een onbegrijpelijke gebeurtenis. Er verschijnen een soort vlammen, en de apostelen spreken in allerlei talen. Iemand zegt: ‘Ze lijken wel dronken!’ Eén van de apostelen stapt naar voren, citeert deze profetie uit Joël en houdt een indrukwekkende toespraak.

Welkom

Allereerst heten we jou welkom

   op onze site.    

Kijk rustig rond. 

Nu zondag 5 juni 2022

herdenken we het uitstorten

van de Heilige Geest.

Herdenken een leeg kruis

Wij gedenken een leeg kruis en een leeg graf, want Hij is verrezen.

1 Petrus 2:24

Denk niet dat jouw zonden te groot zijn voor onze God.
Een gezonde mens heeft geen dokter nodig, de zieke juist wel.

Grootste reddingsactie ooit.

God zoekt (filmpje)

              Film De Ark met muziek


Laatste Nieuws

2 Kronieken 7: 13, 14:

Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen,…

Leven door de Geest. Leven in vrijheid.

Pinksterfeest! We denken deze dag terug aan de indrukwekkende boost die de gemeente van Jezus kreeg doordat de Heilige Geest over hen kwam. Jezus had voor Zijn hemelvaart beloofd om ons niet als wezen achter te laten. Hij zou een Kracht over ons laten komen waardoor we dingen zouden kunnen zeggen, doen en laten zien die we nooit uit…

Bijbellezen? Morgen misschien …

Onze God, die hemel en aarde schiep (Genesis 1:1). In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. (Psalm 95:4-5) Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt…

Komende Activiteiten

[two-third last=last]

[/two_third]