<>

De Ark Diest

Gezien het verbod om nog samen te komen door het Coronavirus worden alle diensten opgeschort voor onbepaalde tijd.

Hieronder vindt u verwijzingen naar sites om via het internet samenkomsten, bijbelstudies en
gebedsstonden te kunnen volgen. Klik hiervoor op “Op zondag

Op deze website vindt u meer informatie
over onze werking als kerk,
over wat we geloven en
wat Jezus voor ons betekent.

Van harte welkom op zondag in onze samenkomsten!

Wij gedenken een leeg kruis en een leeg graf, want Hij is verrezen.

Een zalig Paasfeest.

1 Petrus 2:24

Klik hier –>

              Film De Ark met muziek

 


Laatste Nieuws

Echte betekenis van Pasen

Wat vieren we met Pasen? De verrijzenis van Jezus!  Op Pasen vieren christenen dat Jezus 3 dagen na zijn kruisiging is opgestaan. Ontdek het allerbelangrijkste feest van het jaar!  Jezus leeft, dwars door de dood heen! Dat noemen christenen de verrijzenis of opstanding. Tegelijk viert de kerk dat àlle gelovigen delen in de verrijzenis van…

2 Kronieken 7: 13, 14:

Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen,…


Komende Activiteiten