<>

                                                                                              Wij hervatten onze samenkomsten

                                                                                              vanaf 16 augustus.

                                                                                              Door de coronatoestanden mogen

                                                                                              we slechts 1 uur samenkomen en

                                                                                              daarom beginnen we om 10.30 uur.

Wij gedenken een leeg kruis en een leeg graf, want Hij is verrezen.

1 Petrus 2:24

Klik hier –>

              Film De Ark met muziek

 


Laatste Nieuws

2 Kronieken 7: 13, 14:

Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen,…

Leven door de Geest. Leven in vrijheid.

Pinksterfeest! We denken deze dag terug aan de indrukwekkende boost die de gemeente van Jezus kreeg doordat de Heilige Geest over hen kwam. Jezus had voor Zijn hemelvaart beloofd om ons niet als wezen achter te laten. Hij zou een Kracht over ons laten komen waardoor we dingen zouden kunnen zeggen, doen en laten zien die we nooit uit…


Komende Activiteiten