Nieuws

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.3:16

HOOP – eerste zondag van advent.

Categories: Church,Nieuws


Advent betekent ‘komst’, uitkijken naar Jezus’ komst.
Psalm 33:20-22
20Wij verwachten vol verlangen de HEER, Hij is onze hulp en ons ​schild.
21Ja, om hem is ons ​hart​ verblijd, op Zijn ​heilige​ naam​ vertrouwen wij.
22Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.
Deze psalm is als lied te beluisteren van Sela https://www.sela.nl/liederen/81/verwachten.html
Dit lied is ook te vinden als Opwekkingslied 780.
 
Het LICHT is gekomen het geeft ons HOOP
Eerste zondag van advent. 
Hoop als zekerheid op wat nog moet komen.
Dat staat in contrast met het woord hoop dat we als mensen dagdagelijks gebruiken. Zijn we dan echt zeker? “ Ik hoop dat…, ik hoop op…”
Hoop die God geeft is een zekerheid. God verzekert ons dat het gaat gebeuren.
We mogen zeker zijn van onze redding door Jezus Christus. Hij stierf voor ons en is weer opgestaan, en is nu gezeten aan de rechterhand van God.
Er komt een dag dat we volledig verenigd zijn met Onze Vader in de hemel! Wat een mooi vooruitzicht!
Jezus heeft ons niet alleen gelaten toen Hij terug ging naar de hemel. De Heilige Geest is bij ons.
Met Kerst gedenken we Jezus’ geboorte, God dichtbij ons. Zijn naam is Immanuel.
De Heilige Geest verzekert ons dat God altijd dichtbij ons is.
Nu hopen we op Jezus’ wederkomst.
Dit kan ons aanmoedigen om het evangelie te delen opdat meer mensen gerechtvaardigd kunnen worden door Jezus en niet voor eeuwig zullen verwijderd zijn van God.
De eerste week van advent is gericht op HOOP voor onze persoonlijke redding,  deze hoop bindt ons samen door de Heilige Geest en deze hoop verwijst naar het Goede nieuws dat we mogen delen met velen, zij die geen hoop hebben.
SCHENK ONS UW TROUW, OP U IS AL ONZE HOOP GEVESTIGD.  Psalm 33:22
Author: Ellen