Nieuws

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.3:16

LIEFDE – tweede zondag van advent

Categories: Church,Nieuws

Advent betekent ‘komst’, uitkijken naar Jezus’ komst. Psalm 33:20-22 20Wij verwachten vol verlangen de HEER, Hij is onze hulp en ons ​schild. 21Ja, om hem is ons ​hart​ verblijd, op Zijn ​heilige​ naam​ vertrouwen wij. 22Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.
Deze psalm is als lied te beluisteren van Sela https://www.sela.nl/liederen/81/verwachten.html Dit lied is ook te vinden als Opwekkingslied 780.

 

Het LICHT is gekomen het geeft ons LIEFDE
Tweede zondag van advent
Liefde, zoals de wereld de liefde kent?  Meestal wordt het geassocieerd met een warm, gezellig gevoel. We houden van ijsjes, van onze auto, van ons favoriete sportteam,…  in deze gevallen zijn er bepaalde aspecten van dat ding of personen waar we van houden. Het geeft ons een fijn positief gevoel.  Maar van zodra de auto begint te verslijten, niet meer rijdt zoals we zouden willen is de liefde snel over. Waar we van houden moet aantrekkelijk zijn, plezierig,…  maar van zodra het niet meer werkt zoals wij het leuk vinden dan is het voorbij… dus eigenlijk is deze liefde tijdelijk, materialistisch,…
We mogen dankbaar zijn dat dit niet de manier is waarop God van ons houdt. God houdt onvoorwaardelijk van ons, zelfs als zondaars.
Romeinen 5:8 Maar God bewees ons zijn ​liefde​ doordat ​Christus​ voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Er is niets wat we kunnen doen om Gods liefde te vermeerderen of zelfs te verminderen.
Dus wat motiveert God om zo van ons te houden? God zelf. God is liefde.
1 Johannes 4:8. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is ​liefde.
Gods liefde voor ons vloeit uit Zijn karakter voort.  Het is een daad van Zijn wil, niet van Zijn gevoelens. Hij kiest om lief te hebben, niet om wie wij zijn maar vanwege wie Hij ís.
Dus deze week is onze focus: LIEFDE. Hoe kan dit onze adventstijd verrijken?
Jezus komst naar de aarde als een baby was een daad van Gods pure liefde.
Dat is wat ware liefde doet. We herinneren ons waarom Jezus kwam.
Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
1 Johannes 4:9-10  9En hierin is Gods ​liefde​ ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10Het wezenlijke van de ​liefde​ is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze ​zonden
Dus zijn we overweldigd door Gods oneindig grote liefde.
Efeze 3:16-19
16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof ​Christus​ kan gaan wonen in uw ​hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de ​liefde18Dan zult u met alle ​heiligen​ de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de ​liefde​ van ​Christus​ kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Laten we deze week leven in die liefde van God. Laten we aanvaarden, en berusten en bovenal deze liefde delen met wie om ons heen zijn. Zelfs die mensen die moeilijk zijn om lief te hebben. Door dit te doen geven we God eer en bereiden we zijn komst voor op de best mogelijke manier.
1 Johannes 4: 11-19
11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar ​liefhebben12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar ​liefhebben, blijft God in ons en is zijn ​liefde​ in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15Als iemand belijdt dat ​Jezus​ de ​Zoon van God​ is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16Wij hebben Gods ​liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is ​liefde. Wie in de ​liefde​ blijft, blijft in God, en God blijft in hem.  17Zo is de ​liefde​ bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als ​Jezus18De ​liefde​ laat geen ruimte voor angst; volmaakte ​liefde​ sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de ​liefde​ geen werkelijkheid geworden. 19Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Author: Ellen