Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Spreuken 22:6

Kinderen en jongeren zijn in de gemeente heel belangrijk: zij verdienen de beste inzet, het beste programma. Ze maken helemaal deel uit van de gemeente van vandaag en ze zijn de gemeente van morgen. Ook voor hen wordt ruimte gemaakt: we willen hen van jongs af aan helpen om leerlingen van Jezus te zijn en hun gaven en talenten te ontwikkelen.

CRÈCHE
Een toegewijd team van medewerkers draait iedere week mee in de crèche. Het is belangrijk dat er een veilige en rustige plek is voor de allerkleinsten in de gemeente. De crèche is niet alleen een oppas voor de kinderen zodat de ouders naar de samenkomst kunnen. We geloven dat het goed is dat ook de allerkleinsten bij Jezus worden gebracht.

ROYAL SHEEP (KLEUTERLEEFTIJD)
Het programma van de Royal Sheep is gericht op verschillende aspecten.
Enerzijds leren de kinderen de meest sprekende verhalen uit het Oude Testament kennen (de schepping, de ark van Noach, Daniël in de leeuwenkuil, Jona in de buik van de walvis, …). Ze leren ook over de mooiste verhalen uit het Nieuwe Testament (geboorte van Jezus, dood en opstanding van Jezus, de barmhartige Samaritaan, de storm op het meer, de wonderbare visvangst, …). Uiteraard wordt er aan elk verhaal een besluit gekoppeld. “De moraal van het verhaal” zeg maar. We proberen telkens een crea-activiteit te voorzien dat daar mooi bij kan aansluiten.
Anderzijds wordt er gewerkt rond het thema gebed. De kleuters leren op een eenvoudige manier bidden. Meestal zijn dit korte dankgebeden.
Tot slot vinden we het ook belangrijk dat ons kleinsten samen leren spelen en elkaar leren waarderen zodat hier mooie vriendschappen uit kunnen groeien.

POWERKIDS (LAGERE SCHOOL LEEFTIJD)
In deze jongerengroep benaderen we een aantal bijbelse thema’s, maar we praten ook over aspecten uit het dagelijks leven. We behandelen het thema gebed veel grondiger dan in de twee voorgaande clubs. We praten dan over het doel van het gebed, de verschillende soorten van gebed, de structuur van een gebed, … Ook leren onze kinderen om meer in de praktijk met de bijbel om te gaan. Zo zullen zij tijdens hun zondagsamenkomsten bijbelteksten moeten opzoeken en leren ze de verschillende bijbelboeken en hun inhoud kennen.

Ook bij de powerkids komen de onderlinge vriendschapsbanden aan bod. Ze leren hun waardering en respect naar elkaar toe te uiten.
Tot slot ligt hier het accent ook voor een stukje op hun extroverte ontplooiing. We richten ons op de persoonlijke talenten zodat ze die kunnen inzetten in het uitdragen van hun geloof. Dit zullen we doen door op regelmatige basis tijdens de dienst onze bijdrage te leveren in de vorm van een sketch, een liedje,…

FF4J (FAST FORWARD FOR JESUS) VOOR JONGEREN VAN 12 TEM 15 JAAR
Drie keer per maand komen deze jonge mensen op zondagochtend samen om elkaar en de Heer te ontmoeten. Daar wordt er gepraat over Jezus, het Vaderhart van God, de Heilige Geest, waarom nu naar de kerk gaan, je relatie met God, groepsdruk, twijfels, moeilijke vragen en nog veel meer.
Samen nadenken over God en het geloof, over jezelf en de wereld, … want samen sta je sterk.

Naast de thema’s die er behandeld worden, is er natuurlijk ook nog tijd voor crazy spelletjes, sport, een film of bijbelquiz, … En natuurlijk wordt er ook nog even gezellig nagekaart met allerlei lekkers.