Wie zijn we?

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh.3:16

 
 

We zijn een enthousiaste christelijke gemeente die Gods liefde in deze wereld wil uitdragen.  Als christenen willen we graag lijken op Degene waar de naam ‘christenen’ naar verwijst,  nl. Jezus Christus.  We geloven dat Jezus naar de aarde kwam om de liefde van de Vader te tonen.  Jezus gaf Zijn leven om de zonde weg te nemen.  Hierdoor kunnen mensen weer dichtbij God komen en eeuwig leven hebben.
Wij,  De Ark, willen hetzelfde doen als Jezus deed: op een eigentijdse manier Gods liefde tonen.  Hij kan door ons heen werken in deze wereld.  In onze gemeente willen we laten zien wie God is en wat Hij kan en wil betekenen voor ieder van ons.  Wij geloven in een levende God die van mensen houdt en graag een relatie met hen wil. En ook dat Hij door de bijbel en de Heilige Geest tot ons wil spreken.
De naam “De Ark” verwijst naar De Ark van het Verbond uit het Oude Testament, een plaats waar God merkbaar aanwezig was.  Ook vandaag de dag is er in Gods aanwezigheid hoop voor de mensen, liefde en genezing.
Onze gemeente is ontstaan vanuit een kleine bijbelstudiegroep in Loksbergen.  In januari 1991 begon “De Ark” met haar erediensten op zondagmorgen.  We zijn geregistreerd als vzw en zijn lid van de Diestse Cultuurraad.  Als officieel erkende eredienst werken we samen met de omliggende kerken en maken deel uit van EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen), VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten) en zijn een lokale afdeling van PJV (Pinkster Jongeren Vlaanderen)