Jongeren

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh.3:16

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Spreuken 22:6
Kinderen en jongeren zijn in de gemeente heel belangrijk: zij verdienen de beste inzet, het beste programma. Ze maken helemaal deel uit van de gemeente van vandaag en ze zijn de gemeente van morgen. Ook voor hen wordt ruimte gemaakt: we willen hen van jongs af aan helpen om leerlingen van Jezus te zijn en hun gaven en talenten te ontwikkelen.
We noemen ze DE SCHATZOEKERS.
We willen kinderen de ruimte geven om zelf te ontdekken hoe ze hun geloofsleven kunnen vorm geven. Geloven is een groeiproces. De diepgang van het leerproces gebeurt wanneer een kind zelf ontdekt wat voor hem of haar waarde heeft. Verschillende werkvormen ondersteunen de begeleider om een kind te begeleiden en het kind die vrijheid te geven om zelf geloofsstappen te zetten.
Onze programma’s hebben tot doel kinderen kennis en ervaringen bij te brengen vertrekkende vanuit een Bijbelverhaal of kerngedachte van een Bijbelvers om zo hun geloof in God te versterken.
Zo maken we tijd voor samenzang, verhaal, (voorleesboek,film of toneel), creatieve verwerking en spelvormen.
Onze kinderen zijn kostbare parels en de toekomst.