Erediensten

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.3:16

Iedereen, jong en oud, is welkom!
Onze erediensten hebben een familiaal karakter en bestaan voornamelijk uit eigentijdse muziek, een overdenking uit de Bijbel en gebed.
Tijdens de samenkomst is er opvang voor de allerkleinsten en krijgen de kinderen de kans om een eigen programma te volgen. Begeleiders leren de kinderen vanuit verschillende Bijbelverhalen hoe we ons geloof kunnen beleven en uitdragen. Ze gebruiken daarvoor onder andere liedjes, inleefverhalen, knutselactiviteiten, …
We sluiten onze bijeenkomst af met een gezellige babbel en een kop koffie of thee.
We houden van een gevarieerde invulling van de zondagochtend.
Zo hebben we wel eens een eredienst voor alle leeftijden samen: gezinsdienst.
Met hoogdagen zullen we onze eredienst feestelijk invullen en blijven de kinderen in de dienst en hebben dan een bijdrage d.m.v. een lied of toneel of dans.

Elke zondag om 10u
KSD
Mariëndaalstraat 44
3590 Diest

 

Klik hier voor een kaartje.