Missiewerk

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh.3:16

 
 
We willen onze verantwoordelijkheid opnemen om het evangelie handen en voeten te geven met woorden en daden. Daarom ondersteunen we verschillende projecten wereldwijd. Bij gelegenheid houden we een aparte collecte voor andere sociale noodprojecten. We ondersteunen ook individuele personen die betrokken zijn bij een christelijke project.
Enkele van onze sponsorprojecten:
STAPSTEEN
StapSteen is een christelijk welzijns- en vormingscentrum
StapSteen, een steen in een rivierbedding, een steunpunt onderweg.
StapSteen bestaat uit mensen met passie, professionelen en vrijwilligers, die deze stapsteen willen zijn voor de gezinnen die ze ontmoeten.

Gebedsnetwerk.be
Gebedsnetwerk.be is een netwerk van mensen die gebed voor België op hun hart hebben. Het is ontstaan in 1998 toen verschillende mensen de nood voelden aan een gebedsbeweging.
De Springplank School met de Bijbel in Aarschot.

 

En nog enkele persoonlijke projecten verbonden met onze gemeente.