Samen bidden

  • 10:00

Samenkomen om te bidden voor onze kerk, voor onze persoonlijke levens, voor mensen in onze omgeving, …