Nieuws

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.3:16

Afhankelijk van Gods aanwezigheid

Categories: Bible,Church,Nieuws

Maar wie de Heer verwachten… zullen wandelen maar niet mat worden. Jesaja 40:31

Er ligt geen sensatie in het wandelen; het is de test voor onze evenwichtige en duurzame eigenschappen. ‘Wandelen en niet mat worden’ is het uiterste wat met menselijke kracht bereikt kan worden. Het woord ‘wandelen’ wordt in de Bijbel gebruikt om iemands karakter aan te duiden. Johannes zag Jezus wandelen en zei: ‘Zie, het lam Gods!’ (Joh. 1:36). De Bijbel is nooit abstract en duister, maar altijd levend en werkelijk. God zegt niet: ‘Wees geestelijk’, maar: ‘Wandel voor mijn aangezicht’ (Gen. 17:1).

Wanneer wij lichamelijk of emotioneel niet gezond zijn, hebben wij altijd behoefte aan sensatie. Op lichamelijk terrein zal dit leiden tot een imiteren van de Heilige Geest, in het gevoelsleven tot obsessies en tot vernietiging van onze moraliteit; en als wij erop staan om sensatie te beleven op geestelijk gebied, als wij omhoog willen stijgen ‘met vleugelen als arenden’ (vs 31), zal dat eindigen in een ondergang van onze geestelijkheid.

De werkelijkheid van Gods aanwezigheid is niet van een bepaalde omstandigheid of plaats afhankelijk – slechts van het vast besluit om God altijd voor ogen te houden. Onze problemen ontstaan, als wij weigeren te rekenen met de realiteit van zijn tegenwoordigheid.

De ervaring waarvan de psalmist spreekt – ‘Daarom zullen wij niet vrezen, al…’ (Ps. 46:3) – zal ons deel zijn, zodra wij gegrond zijn op deze realiteit – niet op het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid, maar op de realiteit ervan. Dan zullen we uitroepen: ‘Waarlijk, Hij is hier aldoor geweest!’ Op kritieke momenten is het noodzakelijk om leiding te vragen, maar het moest niet nodig zijn altijd weer te zeggen: ‘O Heer, geef mij daarin en daarin leiding.’ Natuurlijk doet Hij dat.

Als de besluiten van ons gezond verstand niet in overeenstemming zijn met Gods bedoeling, zal Hij ze doorkruisen en tegenhouden. Dan moeten wij stil zijn en wachten op de leiding door zijn aanwezigheid.

Uit: ‘Geheel voor Hem’, Oswald Chambers, pg. 218
Author: Ellen