Church

Echte betekenis van Pasen

Wat vieren we met Pasen? De verrijzenis van Jezus!  Op Pasen vieren christenen dat Jezus 3 dagen na zijn kruisiging is opgestaan. Ontdek het allerbelangrijkste feest van het jaar!  Jezus leeft, dwars door de dood heen! Dat noemen christenen de verrijzenis of opstanding. Tegelijk viert de kerk dat àlle gelovigen delen in de verrijzenis van…

2 Kronieken 7: 13, 14:

Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen,…

Doop

Feest in onze gemeente! Alfonsine en Monique lieten zich dopen. Klein detail, Alfonsine is waarschijnlijk de oudste vrouw ooit die zich liet dopen. Ze is nl. 91 jaar! Als mensen zich laten dopen, willen ze hier publiekelijk mee aangeven dat ze de Heer Jezus willen volgen. Dus wat een geweldige dag was het voor hen…