Nieuws

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.3:16

De strijd om stilte

Categories: Nieuws,Ophettweedegezicht

boom lavendelStil mijn ziel wees stil,

Niet gemakkelijk met al dat lawaai rond mij en al die afleiding.
Aandachtzoekende Iphones, smartphones, sociale media en muziek.
Niet gemakkelijk met al mijn verantwoordelijkheden; mijn gezin, mijn kinderen, mijn werk, mijn kerk, mijn buurt,…
Hoe kan ik mijn ziel tot rust brengen?

en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
Niet bang zijn?
Zal er voor mij later nog pensioen zijn en morgen nog werk?
Hoe moet ik verder leven met mijn gezondheidsproblemen?
Zal mijn relatie standhouden?
Kan ik mijn rekeningen nog betalen?
Hoe houd ik m’n hoofd boven water!
Al die onzekerheden…

God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God is er bij als ik het moeilijk heb en me zorgen maak?
Dus Hij weet alles wat ik meemaak en doormaak?

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U

Ja,..dat probeer ik…
Maar het is zo moeilijk om alles los te laten en alles in Uw handen te leggen…!
U vertrouwen in álle omstandigheden, het valt niet mee…

en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ja, dat is nog flink oefenen: mijn rust bij Hem alleen vinden.
Ik heb steeds de neiging om mijn rust en goed gevoel te vinden in andere dingen zoals computerspelletjes spelen, nog even op internet, strippies lezen, TV kijken, shoppen, …

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af 

Niet afdwalen, nog zoiets.
Vooral als ik bij God wil zijn, lijkt alles rond mij heen belangrijker en interessanter.
Of als ik bid en mijn gedachten weer aan de wandel gaan.

dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Ja, ik wil samen met Hem mijn moeilijkheden aangaan.
Ja, ik wil stil zijn, in Zijn aanwezigheid verschijnen en Hem leren vertrouwen in alle situaties van mijn leven. Ik wil mijn geestelijke wapenrusting bewust gebruiken om de boze te overwinnen!

uitzicht SisteronStil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
Ja maar, hoe lang moet ik nog wachten, Here?
Help me stil te zijn bij U.
Help me om het te verwachten van u en te wachten op Uw tijd en Uw openbaring.

de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
U bent mijn licht, Here God.
Schijn met Uw licht in mijn hart en leven, Vader.
Verdrijf de duisternis in mijn leven.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.
Ik zal het proberen, Here God.
Ik wil ook kunnen zeggen dat ik in U alleen mijn rust zoek en vind.
Ik wil u zoeken, stil zijn bij U en in Uw aanwezigheid verkeren. Ik wil me openstellen voor U en luisteren naar wat U mij wil zeggen en duidelijk maken. Aan Uw voeten wil ik zitten en tot rust komen.

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
Psalm 84: 11

(betreft het Opwekkingslied 717 ‘Stil mijn ziel wees stil’)

(Bron: http://ophettweedegezicht.wordpress.com/)

 

Author: JP