Ophettweedegezicht

Leven door de Geest. Leven in vrijheid.

Pinksterfeest! We denken deze dag terug aan de indrukwekkende boost die de gemeente van Jezus kreeg doordat de Heilige Geest over hen kwam. Jezus had voor Zijn hemelvaart beloofd om ons niet als wezen achter te laten. Hij zou een Kracht over ons laten komen waardoor we dingen zouden kunnen zeggen, doen en laten zien die we nooit uit…

Bijbellezen? Morgen misschien …

Onze God, die hemel en aarde schiep (Genesis 1:1). In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. (Psalm 95:4-5) Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt…

Paasverhaal: ‘Een bijzondere ontmoeting’

Wat vieren we met Pasen? De verrijzenis van Jezus!  Op Pasen vieren christenen dat Jezus 3 dagen na zijn kruisiging is opgestaan. Ontdek het allerbelangrijkste feest van het jaar!  Jezus leeft, dwars door de dood heen! Dat noemen christenen de verrijzenis of opstanding. Tegelijk viert de kerk dat àlle gelovigen delen in de verrijzenis van…

Geen leven zonder zout!

Onze jongste had onlangs nog eens een fikse buikgriep. Dat gaat niet ‘in je kouwe kleren zitten’! Een paar dagen lang hield hij niets binnen. Armzalig gekerm vanaf de bank, smekend om water. Maar dat mochten we maar heel gedoseerd geven. Het had geen dag langer mogen duren of het was een ziekenhuisopname geworden. Een laatste poging om de machine…

De strijd om stilte

Stil mijn ziel wees stil, Niet gemakkelijk met al dat lawaai rond mij en al die afleiding. Aandachtzoekende Iphones, smartphones, sociale media en muziek. Niet gemakkelijk met al mijn verantwoordelijkheden; mijn gezin, mijn kinderen, mijn werk, mijn kerk, mijn buurt,… Hoe kan ik mijn ziel tot rust brengen? en wees niet bang voor de onzekerheid…